řemeslníci každodenní potřeby
jsme tu pro vás non-stop
logo FRYDL Servis
non-stop
770 61 61 61
 

Blog

zpět na seznam článků

Rekonstrukce stoupaček: Jak na to, aby vše dopadlo dobře

Rady a návody

Výměna stoupaček může proběhnout pohodově a bez komplikací, pokud ji dobře naplánujete a necháte ji na odbornících. Jak postupovat, aby se rekonstrukce neproměnila v tragédii? A na co si dát pozor?


O výměně stoupaček se říká, že je náročná. Něco na tom bude. Jestli se celá věc stane komedií, tragédií nebo nudným melodramatem, záleží jen na tom, kdo výměnu stoupaček zadává a rozhoduje o jejím provedení. Vše tedy máte ve svých rukou.

Jako při jiných lidských činnostech jde hlavě o komunikaci. Rekonstrukci stoupaček zahájíte jednoduše – zadáním poptávky. Buď jakožto majitel domu, nebo třeba jako SVJ, pokud chcete stoupačky rekonstruovat v bytovém domě nebo v paneláku. Samotný výběr realizátora akce je klíčový. Do hry vstupuje řada kritérií a rozhodující by neměla být cena, protože to může znamenat nižší profesionalitu a životnost díla jako takového.

Kdo vám vymění stoupačky

Na samém začátku je třeba vybrat dodavatele výměny stoupaček, tedy stanovit kritéria. Je možné, že zadáte poptávku na webu a strhne se chumel neodbytných telefonátů, třeba od garážových firem nebo pofidérních dělníků, kteří stoupačku viděli jen z dálky. Přesně to nechcete.

Pokud má být rekonstrukce stoupaček úspěšná, měli byste si vybrat zavedenou firmu, která odvede dobrou a profesionální práci a zároveň vám poskytne plný záruční i pozáruční servis. To je důležité, pokud by se náhodou něco pokazilo. Rádoby řemeslníku se totiž nemusíte posléze dovolat.

Firma by měla mít také havarijní servis a pojištění, které dokáže pokrýt případné škody, jež se při výměně stoupaček mohou přihodit. Dodavatel by měl mít také dostatečné technologické vybavení, profesionální stroje, zařízení pro objektivní tlakové zkoušky, kameru pro kontrolu kanalizace, a v případě výměny stoupaček plynu také svého revizního technika, který provede všechny revize a zkoušky těsnosti, aby se nestal průšvih.

Jak takovou firmu vybrat? Udělejte si rešerše, prohledejte internet. Sledujte ale i to, jak firma vystupuje, jak s vámi už od začátku komunikuje. Máte z jednání dobrý pocit? Svěříte jí tak zásadní věc, jako je rekonstrukce stoupaček? Společnost, která má s výměnou stoupaček zkušenosti, se už od začátku stane vaším partnerem, nikoliv soupeřem. Najde pro vás ideální technické i logistické řešení. Jednoduše řečeno – domluvíte se.

Rekonstrukce stoupaček bez starostí

Každá rekonstrukce vyžaduje nasazení. Ale vše se dá zvládnout elegantně a bez nervů. Běžná výměna stoupaček začíná vždy smlouvou o dílo. Následuje smluvení detailního harmonogramu prací. To znamená, že se domluvíte, kdy kdo bude doma, a firma provádějící výměnu stoupaček musí mít kontakty na všechny majitele jednotek nebo nájemníky, kteří v případě potřeby zpřístupní byt či prostory, jež jsou potřebné pro případný zásah mimo plán výměny. Tedy pro neočekávané situace.

Technicky výměna stoupaček začíná perfektním zakrytím společných prostor, výtahu a schodiště. Tento úsek díla je velice důležitý. Vše, co se dá při demontáži rozbít, nebo zničit je třeba zakrýt, a to měkkým filcem a kartonem. Vždy si proto ověřte, zda je realizační firma pojištěná a toto pojištění si nechte ověřit a dokladovat ke smlouvě.

Úskalí výměny stoupaček je hlavně v komunikaci, a to nejen mezi firmou a zadavatelem. Ale i mezi jednotlivými vlastníky nebo nájemci jednotek, kterých se výměna dotýká. Často vylézají na povrch sousedské křivdy staré i několik generací, různé naschvály a šprajci. Pocity a dohady vznikají i při obviňování předsedů SVJ nebo členů výboru, že vybrali drahou firmu, a strýčkova firma, kterou doporučoval stěžovatel, by udělala stoupačku lépe a levněji… Těmto věcem musí zadavatel předcházet jasnou transparentností výběru dodavatele.

U nás ve FRYDL Servis se běžně účastníme schůzí výborů i celých SVJ, kde prezentujeme navrhovaný postup, a následně s každým majitelem jednotky konzultujeme postupy. Od začátku se tak vymezí, kdo co platí a absolutní transparentností procesů se snažíme zamezit nařčení z korupce.

Technické postupy výměny stoupaček

Když je vše dohodnuté a jasné, můžeme se pustit do samotné rekonstrukce stoupaček. Každá výměna je jiná, a přitom vlastně úplně stejná. Ideální je mít jako zadání dokonale zpracovaný projekt. Následně je vhodná účast projektanta na samotné výměně stoupaček, a to formou dozoru a účasti na kontrolním dni při realizaci. Vždy se jedná o velký zásah do jednotlivých konstrukcí domů. Je třeba vést v patrnosti prostupy skrz patra, sledovat příslušné požární předpisy, způsob napojení stoupaček na stávající rozvody atd.

Podívejme se teď na jednotlivé typy výměny stoupaček:

Výměna stoupaček kanalizace

Demontáže stoupaček z litiny jsou poměrně náročné, vyřezání litiny a následná manipulace s ní jsou fyzicky těžké a nebezpečné. Při této práci je třeba dodržovat pravidla BOZP a mít dostatek ochranných pomůcek. Výměna litinové stoupačky kanalizace je nejčastěji prováděná u kanalizačních stoupaček.

Kanalizační stoupačky se dnes mění za běžně používané stoupačky z materiálu HT šedé barvy v průměrech 40, 50, 70 nebo 100 DN. Nová kanalizace je hrdlově spojovaná a v hrdle je guma. Dnes se kanalizace nelepí a je vhodné mít systém kanalizace z jednoho materiálu, a to i včetně bytových přípojek. Okrajově se v bytových domech používají systémy kanalizace svařované, tento systém ale vyžaduje jiné technologické prostředky, než jsou běžně používané. Není výjimkou (obzvláště u panelových domů, kde je kanalizace slyšet při spláchnutí z vyšších pater), že k zamezení hlučnosti se používá bezhlučná kanalizace, například Polokal nebo česká značka Osma Skolan.

U výměny stoupaček kanalizace je třeba dát pozor na nové napojení zařizovacích předmětů, jako jsou WC, závěsné moduly a související výšky odtoků od sprch a van, pakliže jsou stoupačky stažené do společné stoupačky. Pozor je nutné dávat i na všechny odbočky a vyvedení na stávající rozvody, aby se nikde nic nenapojovalo provizorně. Tyto napojovací body a případná chalupářská řešení způsobují u kanalizace chronické potíže.

Velkou pozornost je nutné u výměny stoupaček kanalizace věnovat napojení svislých stoupaček na ležatou kanalizaci. Doporučujeme proto před výměnou i po výměně provádět kamerovou zkoušku a případně i proplach a frézování. Správná volba dimenze, spádu a napojení musí být vždy dobře promyšlena. Výměna kanalizace dopadne dobře za předpokladu, že ji realizátor vnímá jako funkční celek.

Výměna stoupaček vody, hydrant a požární voda

Stejně jako stoupačky kanalizace v bytovém domě, tak i stoupačky vody je třeba měnit kompletně a s rozmyslem. Je nutné rozmyslet, zda budete měnit i vodoměry (nebo je nově osazovat). Dále pak, zda budou tyto vodoměry dálkově odečitatelné, kde budou, a zda se tam vejdou i s uzávěrem...

Většinou se mění svislé stoupačky teplé a studené vody a cirkulace. Životnost dnešních materiálů je dvacet až dvacet pět let. Prostě to tak je, ať použijete jakýkoliv materiál. Je to složením vody. Kvůli látkám vytvářejícím sediment a usazeninu se postupně všechny rozvody jednoho dne zanesou.

Výměna stoupaček vody je méně náročná než u kanalizace. V souvislosti s výměnou stoupaček vody je třeba dávat pozor na podomítkové baterie v domě, aby nedošlo ke špatnému připojení. To je častý stavební malér a toto špatné propojení může způsobit velké potíže se stálostí odběru teplé vody a komfortu cirkulace.

Nepodceňujte provedení uzávěrů a možnosti odstavení a vypuštění jednotlivých stoupaček vody. Při výměně stoupaček vody je třeba dbát na dimenze, tloušťku profilu (tzv. PN), izolace rozvodů a uchycení. Špatně provedené a nevhodné uchycení různými třmeny a objímkami způsobí prodření stoupaček a havárie. Nevhodně namontované stoupačky, špatně zvolená dimenze, špatné používání svářeček, to všechno může způsobit velké potíže. Výměnu stoupaček vody vždy nechte na odborné firmě!

Stoupačky vody se při výměně napojí na ležatý rozvod a vodoměrnou sestavu, tato sestava by měla být po výměně dokonale seřízena, a to včetně regulace tlaku a zkoušky regulátoru. Po výměně stoupaček vždy provádíme kompletní tlakovou zkoušku a proplach speciální technologií rems multi push, včetně chemické dezinfekce rozvodů.

U stoupaček vody je třeba dbát na správně zvolené dimenze, a také se zamyslet nad řešením požární vody. Tedy tam, kde je nutné mít podle předpisu hydrant, musíme naplánovat správné řešení. Už dávno neplatí, že musíme požární vodu dělat v provedení pozink. Mezi služby naší firmy FRYDL Servis proto patří návrh i řešení pro požární vodu a hydrant.

Výměna stoupaček plynu

Výměna stoupaček plynu patří mezi složitější rekonstrukce stoupaček, protože je nutné dodržovat řadu závazných předpisů a norem. Firma, která výměnu provádí, musí mít příslušné oprávnění pro práci s plynem a ideálně i zkušenosti se stavbou stoupaček plynu.

Plynárny nyní požadují osazovat plynoměry před byty. Při výměně stoupaček plynu je třeba tento požadavek dodržet a plynoměry přemístit na chodbu. To samozřejmě mírně zasáhne i do vnitřních plynových rozvodů. Stoupačky plynu je třeba vyměňovat na základě projektu a v souladu s normou. Plynová stoupačka by měla být dobře přístupná pro revize a kontroly.

Použít lze řadu materiálů: měď, železo nebo moderní lisované materiály. Vždy je nutné, aby měly atestaci pro rozvody plynu! I u plynových stoupaček platí, že je lepší nechat vše na specializovanou firmu. Už jen proto, že rekonstrukci je nezbytné zakončit revizí od autorizovaného technika.

Zazdíváme, začišťujeme, obkládáme

Aby výměna stoupaček proběhla takzvaně na klíč, musí se vše zazdít. Na řadu tak přijdou sádrokartonáři, zedníci a obkladači. Vše se musí naplánovat tak, aby výměna stoupaček neměla zpoždění. Proto jsme ve FRYDL Servis vytvořili sehraný tým, jehož členové přesně ví, co kdy dělat. Stoupačky nejen měníme, ale také zazdíváme, začišťujeme nebo obkládáme. S ohledem na mokré procesy je nutné nechat vše řádně proschnout a vyschnout, aby nic neopadalo.

Zedníci tak musí spolupracovat s instalatéry a práce by měl koordinovat hlavní stavbyvedoucí. Ze zkušeností víme, že je lepší vše důležité zapsat do stavebního deníku – například zásadní dohody, změny postupů oproti smlouvě a podobně.

Nový byt díky stoupačkám

Při rekonstrukci stoupaček se někteří majitelé bytů rozhodnou pro kompletní rekonstrukci dotčených prostor, tedy koupelen, WC nebo kuchyní. Není ani výjimečné, že při výměně stoupaček udělají vlastníci kompletní rekonstrukci celého bytu.

Související rekonstrukce, ať dílčí nebo kompletní, nesmí zdržovat probíhající výměnu stoupaček. Je třeba koordinovat vše tak, aby rekonstrukce probíhaly po dokončení nebo v souladu s harmonogramem stavebních prací.

Využít výměnu stoupaček na rekonstrukci koupelen je ideální, vše ale včas proberte s firmou, která bude práce dělat. Vylaďte si postupy, výběr materiálu a vše potřebné tak, aby nedocházelo ke zpoždění a neočekávanému výpadku v termínech.

Ještě revize a je hotovo

Veškeré stoupačky a vše další, co se vyměnilo, se musí zkontrolovat. Ideálně dvoufázově. Důležité jsou průběžné tlakové zkoušky i kamerové zkoušky, které eliminují případné problémy. Následně je dobré udělat proplach a dezinfekci potrubí, kontrolu obložení a zednického začištění, kontrolu úklidu. Až pak následuje protokolární předání díla.

Protokol o předání díla by měl obsahovat výčet vad a nedodělků. Tyto se dělí na hrubé závady bránící užívání díla a závady drobné, které nebrání užívání díla. Vše v zápisu by mělo odpovídat reálnému stavu provedení díla v okamžiku předání.

U rozvodu vody a plynu se ještě provádí tlaková zkouška a vystavuje se Protokol o provedení tlakové zkoušky. U plynových stoupaček se vystavuje Revize plynu.

Plánujete výměnu stoupaček? Ve FRYDL Servis vám se vším pomůžeme a dodáme vám řešení na míru. Ozvěte se nám.


zpět na seznam článků