řemeslníci každodenní potřeby
jsme tu pro vás non-stop
logo FRYDL Servis
non-stop
770 61 61 61
 

Blog

zpět na seznam článků

Tepelné čerpadlo: Luxus, nebo standard?

Mistři řemesla doporučují

Ceny energií jdou nahoru a každá domácnost tak řeší, jakým zdrojem vytápět. Bezpracné, ekologické a levné topení poskytují tepelná čerpadla, která se postupně stávají standardem, podobně jako dříve například kotle na zemní plyn.


Doba je nejistá. Energie jdou nahoru a všichni řeší úspory. V takové situaci se hned dvakrát zvažují investice. Pokud hledáte nový způsob vytápění, investujte do jistoty – do tepelného čerpadla. Hned vám prozradíme proč.

Zavedená a osvědčená tepelná čerpadla

V topenářské branži nejsou tepelná čerpadla žádnou novinkou. Jde o zavedené a osvědčené zdroje tepla. I tak kolem nich panují stále mýty a nedůvěra. Možná to souvisí i s tím, že teplo pro nás stále znamená zažehnutí ohně, jak to znali i naši předci. Tepelná čerpadla ale fungují na zcela jiném principu.

Fyzikální princip tepelného čerpadla byl popsán už v druhé polovině 19. století v našich domácnostech ho běžně využíváme. Například v ledničkách nebo klimatizacích.

První tepelná čerpadla se pak začala v západní Evropě využívat k vytápění okolo roku 1980. Na počátku se tepelná čerpadla potýkala s řadou problémů. Negativní zkušenosti souviseli hlavně s napojením na topnou soustavu. Instalatéři tepelných čerpadel přistupovali k jejich návrhu a zapojení stejně jako ke klasickým zdrojům tepla, a to právě velmi často způsobilo jejich nesprávnou funkčnost.

Od té doby ale uběhla řada let, technologie je nyní pořádně vyzkoušená a tepelná čerpadla se stávají běžnou volbou při výběru zdroje tepla.

Technologie tepelných čerpadel pokročila

Od 80. let 20. století se technologie tepelných čerpadel významně rozvíjela a udělala velký krok dopředu. Inovace se postupně zaměřily hlavně na vylepšování parametrů účinnosti a ekologičnosti tepelných čerpadel. A také na komfort užívání.

Navíc, pořizovací náklady tepelných čerpadel se téměř nezměnily. Díky inflaci a růstu životní úrovně jde o dostupný zdroj energie. Výrazně pomohla také popularizace tepelných čerpadel v rámci dotačních programů.

Tepelné čerpadlo využívá vzduch

K nejčastěji používaným typům tepelných čerpadel patří vzduch-vzduch. To znamená, že venkovní jednotka je umístěna v exteriéru a využívá se tepla uloženého ve vzduchu. To je velmi ovlivněno geografickou polohou objektu a meteorologickými daty.

Dalším využívaným typem jsou tepelná čerpadla země-voda. Teplo uložené v zemi je stabilnější než ve vzduchu, ale zase je potřeba ho nějak získat. Proto tepelná čerpadla země-voda vyžadují buď vrty (okolo 100 metrů hluboké, a to v závislosti na potřebě objektu) nebo podzemní kolektor, který zase vyžaduje velkou plochu pozemku.

Protože jsou tepelná čerpadla vzduch-voda nejdostupnější, budeme se nadále věnovat jen jim.

princip tepelného čerpadla

Nejčastější mýty o tepelných čerpadlech

Pokud zvažujete pořízení tepelného čerpadla a čtete si o nich, můžete zjistit leccos znepokojujícího. Rozhodli jsme se proto uvést nejčastější mýty a polopravdy na pravou míru:

Tepelné čerpadlo nevytopí dům během hodně chladných dnů

Správně navržené tepelné čerpadlo pokryje tepelnou potřebu objektu po celé zimní období. Při návrhu se bere v úvahu vše – umístění objektu, typ otopných ploch, počet uživatelů domácnosti. Tepelné čerpadlo se správně navrhuje na nejčastěji se vyskytující teploty během otopného období a v nejchladnějších dnech pomáhají záložní zdroje tepla, které jsou ve většině jednotek již zahrnuty. Navíc, tepelná čerpadla se používají ve velké míře a s velkou oblibou i v zemích, kde je průměrná teplota mnohem nižší než u nás, například ve Švédsku. Takže i ve velmi chladném počasí tepelné čerpadlo vzduch-voda umí získat energii obsaženou ve vzduchu a využít ji pro vytápění objektu. Dnešní tepelná čerpadla dokáží vytápět většinou do -20 až -25°C.

Tepelné čerpadlo nelze napojit na stávající radiátory

Tepelná čerpadla dnes běžně fungují i v rekonstruovaných topných systémech. Samotné tepelné čerpadlo umí vyrobit topnou vodu o teplotě až 55 nebo 60°C. Důvodem jsou nové druhy chladiv v tepelných čerpadlech a také kvalitnější tepelná izolace objektů. V případě staršího nezatepleného objektu s radiátory je třeba s projektantem posoudit použití tepelného čerpadla. Vše lze řešit například v kombinaci s výměnou oken nebo zvětšením některých radiátorů tak, aby byl zachován tepelný komfort v interiéru.

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou hlučná

Venkovní jednotka má v sobě kompresor a ventilátor, které při svém provozu generují určitý hluk. Je to však jeden z parametrů, na kterém se velmi zapracovalo a moderní tepelná čerpadla mají hladiny akustických parametrů neustále nižší. Je to dáno i tím, že hygienické požadavky v jednotlivých zemích jsou neustále přísnější a výrobci tepelných čerpadel se těmto trendům musí přizpůsobovat. I přesto je třeba správně zvolit polohu venkovní jednotky, aby zbytečně nenarušovala komfort doma nebo při pobytu na zahradě. Vnitřní jednotky pak žádný speciální hluk negenerují a mohou být umístěny téměř kdekoliv v objektu. Existují i speciální akustické konstrukce, které dokáží venkovní jednotku odhlučnit i velmi zásadním způsobem, ale ve velké většině případů stačí opravdu zvolit vhodné umístění jednotky.

Tepelná čerpadla jsou drahá

Jak už jsme zmínili, tepelná čerpadla představují jinou technologii než konvenční způsoby vytápění, takže i výroba těchto produktů je složitější a tomu odpovídá cena. Na druhou stranu, s rostoucím počtem výrobců tepelných čerpadel a růstem cen obecně už se nejedná o vzácné a luxusní zboží, ale o běžně využívaný produkt. S pořízením tepelného čerpadla pomáhají i dotační programy, které se zaměřují na ekologické zdroje tepla. Velikou výhodou jsou pak provozní náklady, které jsou ve srovnání s elektrickými nebo plynovými spotřebiči o dost nižší. Opět se nedá obecně říci o kolik, pro tento výpočet je potřeba znát celou řadu vstupních parametrů, nicméně při návrhu tepelného čerpadla se to dá celkem dobře spočítat.

Proč investovat do tepelného čerpadla?

Dokud bude k dispozici elektrická energie, bude mít tepelné čerpadlo smysl. Naše energetická závislost se tak smrskne pouze na elektrickou energii, a hlavně díky sytému výroby tepla tepelným čerpadlem se dostáváme k opravdu levnému, a přesto zcela konzervativnímu způsobu vytápění. V kombinaci s fotovoltaikou pak topíme opravdu za minimum.

Pořízení tepelného čerpadla už není tak cenově nákladné jako dříve. Díky rozmachu tohoto zdroje vytápění jeho pořizovací cena klesla. Investici navíc ještě sníží zmíněné dotace, například program Nová zelená úsporám nebo kotlíkové dotace.

Tepelné čerpadlo od profíků

Aby tepelné čerpadlo správně pracovalo a vytopilo dům, je třeba začít projektem. O tom už jsme se zmínili. Tepelné čerpadlo by pak vždy měla montovat proškolená a autorizovaná firma (minimálně autorizovaná pro práci s chladivem).

Pokud nad instalací tepelného čerpadla uvažujete, naše společnost FRYDL Servis vám bude plně k dispozici. Jsme předním dodavatelem plynových kotlů a tepelných čerpadel. Naše filozofie vychází z podstaty rodinné firmy a tradice. Každá instalace je pro nás závazná a víme, že se o zařízení musíme starat i do budoucna.

Naše služba Garance servisní jistoty nás zavazuje k případnému řešení havárie zařízení do 24 hodin od nahlášení poruchy, bez ohledu na to, jestli je víkend anebo Vánoce. Proto do nabídek našim zákazníkům dáváme pouze prověřené výrobky od renomovaných výrobců, kteří nám dokáží garantovat dostupnost náhradních dílů a servisu.

Krom toho máme všechny montážní postupy postavené na pevném základu pravidelných servisních školení. Naši technici jsou proškolení nejen jednotlivými výrobci, ale hlavně mnoholetou topenářskou praxí a systémem vnitřního vzdělávání.

V rámci naší rodiny firem FRYDL Servis, Plynoservis Jílek, Technický expresServisko jsme schopni montovat tepelná čerpadla po celé České republice. Samozřejmě vždy s následným autorizovaným uvedením do provozu a servisem.

Nebojte se tepelného čerpadla! Je to spolehlivé, funkční, a především úsporné zařízení. Napište nám. Rádi si s vámi popovídáme o možnostech instalace tepelného čerpadla.


zpět na seznam článků